Logo Rijkswaterstaat
Fairway Information Services

1       Algemeen

Vaarweginformatie.nl biedt naast de tekstuele weergave van informatie, ook diverse koppelingen aan waarmee derde partijen de mogelijkheid hebben om geautomatiseerd vaarweginformatie in te winnen. Hiervoor zijn de volgende koppelingen beschikbaar:

 • NtS-webservices voor het opvragen van scheepvaartberichten (FTM's) en waterstanden (WRM's)
 • VNDS dataservices voor het opvragen van het vaarwegnetwerk en bijbehorende objecten
 • WFSWMS dataservices voor het visueel weergeven van het vaarwegnetwerk met behulp van kaartlagen

In de volgende paragrafen worden de verschillende interfaces kort beschreven.

2       Dataservices

 2.1      NtS Webservices

 2.1.1      Toelichting

Via de NtS webservices worden de Notice To Skippers ontsloten. Deze berichten worden aangemaakt door de Waterkamer en worden via www.vaarweginformatie.nl ontsloten. Het is aanbevolen versie 4.0 van de NtS standaard te gebruiken. Zie de website ris.eu voor de volledige specificaties.

2.1.2      URL webservice WSDL

WSDL NtS versie 3.0: https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/nts30?wsdl

WSDL NtS versie 4.0: https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/nts40?wsdl

2.1.3      Voorbeelden webservices (op basis NtS 4.0)

Alle openstaande FTM berichten op 11-01-2017: 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://www.ris.eu/nts.ms/2.0.4.0" xmlns:ns1="http://www.ris.eu/nts/4.0.4.0">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <ns:get_messages_query>

         <ns:message_type>FTM</ns:message_type>

         <ns:validity_period>

            <ns1:date_start>2017-01-11</ns1:date_start>

         </ns:validity_period>

      </ns:get_messages_query>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

 WRM berichten die op 11-01-2017 zijn uitgegeven: 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://www.ris.eu/nts.ms/2.0.4.0" xmlns:ns1="http://www.ris.eu/nts/4.0.4.0">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <ns:get_messages_query>

         <ns:message_type>WRM</ns:message_type>

         <ns:validity_period>

            <ns1:date_start>2017-01-11</ns1:date_start>

         </ns:validity_period>

      </ns:get_messages_query>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

 2.2      VNDS dataservices

 2.2.1      Toelichting

De VNDS-dataservices zijn geïmplementeerd als REST-services, waarbij berichten als JSON-bestand worden geretourneerd.

 Via de VNDS-dataservices kan de volgende informatie worden opgevraagd:

 • De actuele geogeneratie-id binnen www.vaarweginformatie.nl. Objecten worden binnen vaarweginformatie.nl opgeslagen met een geogeneratie-id. Bij iedere publicatie van nieuwe gegevens wordt een nieuw geogeneratie-id gegenereerd en worden alle actuele gegevens opnieuw gegenereerd. Op deze manier kan snel een complete set aan gegevens worden opgevraagd voor een specifieke geogeneratie-id.
 • Opvragen gewijzigde objecten tussen 2 geogeneraties.
 • Opvragen verwijderde objecten tussen 2 geogeneraties.
 • Opvragen nieuwe objecten tussen 2 geogeneraties
 • Opvragen gegevens van een specifiek object in een geogeneratie.

 2.2.2      URL Webservices

Actuele geogeneratie-id

https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/dataservice/{versie dataservices}/geogeneration

Gewijzigde objecten

https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/dataservice/{versie dataservices}/{geogeneratie1}/{objecttype}/modified/{geogeneratie2}

Verwijderde objecten

https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/dataservice/{versie dataservices}/{geogeneratie1}/{objecttype}/removed/{geogeneratie2}

Nieuwe objecten

https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/dataservice/{versie dataservices}/{geogeneratie1}/{objecttype}/new/{geogeneratie2}

Gegevens specifiek object

https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/dataservice/{versie dataservices}/{geogeneratie1}/{objecttype}/{id object}

 

In de webservices worden de volgende parameters gebruikt:

 • {versie dataservices}: Er zijn meerdere versies van de dataservices beschikbaar. Er zijn altijd maximaal 2 versies beschikbaar. In de huidige situatie zijn de versies 1.2 en 1.3 beschikbaar. Naar verwachting zal er ieder jaar een nieuwe versie van de dataservices worden opgeleverd.
 • {geogeneratie1} : De actuele geogeneratie-id.
 • {geogeneratie2} : De geogeneratie-id waarvoor een delta wordt bepaald in de objecten/
 • {objecttype}: Het type van het object waarvoor gegevens worden opgevraagd. In het document RWS.DID.FIS.VNDS.IRS - Dataservice is een overzicht opgenomen van de objecttypen die opgevraagd kunnen worden.
 • {id object} : Het id van het object waarvoor gegevens opgevraagd worden.

 2.2.3      Voorbeelden webservices

In de voorbeelden gelden de volgende aannamen:

 • Versie 1.3 van de dataservices wordt gebruikt. Deze versie is de laatste versie van de dataservices.
 • De waarde 479 de waarde van de actuele geogeneratie-id.
 • De gegevens van het objecttype bridge worden opgevraagd.

Actuele geogeneratie-id

https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/dataservice/1.3/geogeneration

Gewijzigde objecten

https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/dataservice/1.3/479/bridge/modified/400

Verwijderde objecten

https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/dataservice/1.3/479/bridge/removed/400

Nieuwe objecten

https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/dataservice/1.3/479/bridge/new/400

Gegevens specifiek object

https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/dataservice/1.3/479/bridge/2278

Gepagineerd alle bruggen opvragen (meerdere verzoeken)

https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/dataservice/1.3/479/bridge?offset=0&count=100
https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/dataservice/1.3/479/bridge?offset=100&count=100
https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/dataservice/1.3/479/bridge?offset=200&count=100
...

Bedientijden voor een brug opvragen (zie OperatingTimesId in de brug JSON)

https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/dataservice/1.3/479/operatingtimes/32795

 2.3      WFSWMS dataservices

 2.3.1      Toelichting

Deze interface heeft tot doel de vaarweginformatie beschikbaar in FIS via een Web Map Service (WMS) en een Web Feature Service (WFS) beschikbaar te stellen aan derden.

Een Web Map Service (WMS) publiceert "kaarten" op het Web. Kaarten zijn in deze context: een visuele voorstelling van de georuimtelijke data, niet de data zelf. 

WMS biedt een manier om gelijktijdig een visueel overzicht te krijgen van complexe en gedistribueerde geografische kaarten, over het Internet. De Open Geospatial Consortium (OGC) definieert WMS. 

Web Feature Service (WFS) is een interface voor het opvragen, aanleveren en bewerken van geografische vector data, afkomstig van databanken, over het Internet. Het maakt gebruik van de op XML gebaseerde Geography Markup Language (GML) voor dataoverdracht. 

Het OGC definieert de specificaties van WFS.

2.3.2      URL Webservices

Ophalen objecten

https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/services?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&request=GetFeature&TypeName=Bridge

 

 2.3.3      Voorbeelden webservices

Ophalen bruggen in een specifiek deel van Nederland

https://www.vaarweginformatie.nl/wfswms/services?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&request=GetFeature&TypeName=Bridge&BBOX=4.658554,51.998688,5.359662,52.274050